Miljøprofil

Ved bygging MS Asbjørn Selsbane 2013 har rederiet og byggeverftet kommet fram til miljøvennlige løsninger.

Vi har blant annet montert et hybrid fremdrifts anlegg. Dette gjør oss i stand til å benytte hovedmotor og hjelpemotorer i forskjellige kombinasjoner for å optimalisere og minimalisere forbruket av drivstoff. Propellgiret har to girutvekslinger, alt etter ønsket propell ytelser. Det hybride framdriftsanlegget er konstruert for ett optimalt propellanlegg fra 300 - 2500 kw.

Ved å drifte båten på hjelpemotorene vil utslipp av NOx reduseres betraktelig. For framtiden er det elektriske anlegget rigget for å kunne tilkobles nye energikilder som for eksempel aggregater, batterier eller brenselceller.

 
 
 
 

Alle skipets fire dieselmotorer er tilknyttet et varmegjenvinningsanlegg.

Varmen fra varmegjenvinningsanlegget brukes til oppvarming av skipet ved hjelp av radiatorer, samt til varmvannforbruk og stillstandsvarme på hovedmotor. Dermed er hovedmotorens kjølevann og smøreolje alltid oppvarmet noe som bidrar til at det hybride fremdriftsanlegget er klart til full ytelse på kort varsel.

I tillegg er båtens sirkulasjonspumper, RSW kjøleanlegg og fryseri styrt av frekvensstyrte elektromotorer, og alle lys innvendig og utvendig er av typen LED lys.