Asbjørn Selsbane AS

Asbjørn Selsbane AS er et kystbåtrederi etablert i 1991 med kvote for pelagisk og hvitfisk. Selskapet er opprinnelig fra Lødingen i Nordland, men flyttet i 2006 administrasjonen til Tromsø og har kontor ved Nordøya Fiskeindustri på Stakkevollveien. Per i dag har vi to båter i drift, MS Asbjørn Selsbane og MB Stødig. MS Asbjørn Selsbane ble ferdigstilt i 2013 og er et av Norges mest allsidige kystfiskefartøy. Selskapet eier også egen kai både på Sommarøy i Troms samt i Lødingen i Nordland. Asbjørn Selsbane AS eies av Andreas Hansen gjennom morselskapet AX Holding AS.